קטלוג כיורי מטבח

דגם 2318R - כיור מטבח סטנדרטי

דגם 2318R - כיור מטבח סטנדרטי

דגם 2918R - כיור מטבח גדול

דגם 2918 - כיור מטבח גדול

דגם 3218 - כיור וחצי למטבח

דגם 3218R - כיור וחצי למטבח

דגם 3118 - כיור כפול למטבח

דגם 3118 - כיור כפול למטבח


דגם 1517 - כיור מטבח קטן רדיוס פינות גדול

דגם 1517 - כיור מטבח קטן רדיוס פינות גדול

דגם 2318 - כיור מטבח סטנדרטי רדיוס פינות גדול

דגם 2318 - כיור מטבח סטנדרטי רדיוס פינות גדול